Projekty

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem parametrów charakteryzujących jakość oczyszczanych ścieków. Przedstawiamy dane dotyczące systemów Aminodan DAC zaimplementowanych już w kilkunastu miejscach na świecie.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą galerią zdjęć umieszczoną poniżej!

Porównanie parametrów fizykochemicznych ścieków przed i po procesie oczyszczania pozwala na dokładne przedstawienie chemicznych zalet stosowania tej technologii. Jak widać wszystkie badane parametry poprzez zastosowanie DAC uległy znaczącemu polepszeniu. Dane przedstawiają wyniki badań dla instalacji o różnej przepustowości – od 100 do 3000m³/d, aby wskazać skuteczność technologii w szerokim zakresie instalacji.

Papiernia Rumunia
 
Parametr przed oczyszczaniem po
oczyszczaniu
Q(d)max  1200  m³/dzień
Q(h)max  50 m³/h
pH 6,5-8,5 6,5-8,5
Zaw. ogólna  3340 mg/l 35 mg/l
BZT5  2000 mg/l 25 mg/l
ChZT  5000 mg/l 125 mg/l
     
     
Mleczarnia Rumunia
 
Parametr przed oczyszczaniem po
oczyszczaniu
Q(d)max  100 m³/dzień
pH 6,5-8,5 6,5-8,5
Zawiesina ogólna  1800 mg/l 35 mg/l
BZT  3550 mg/l 25 mg/l
ChZT  7000 mg/l 125 mg/l
Azot NH4+  15 mg/l 2 mg/l
Zawartość tłuszczy, olejów, smarów  300 mg/l 20 mg/l
Fosfor  45 mg/l 1 mg/l
     
     
Przetwórstwo mięsne Rumunia
 
Parametr przed oczyszczaniem po
oczyszczaniu
Q(d)max  600 m³/dzień
Q(h)max  25 m³/h
pH 6,5-8,5 6,5-8,5
Zawiesina ogólna  1500 mg/l 350 mg/l
BZT5 1500 mg/l 300 mg/l
ChZT  3000 mg/l 500 mg/l
Ołów max  39 mg/l 5 mg/l
     
     
Oczyszczalnia komunalna przy Kuwait Oil Company Kuwejt
 
Parametr przed oczyszczaniem po
oczyszczaniu
Q(d)max  300 m³/dzień
Q(h)max  12,5 m³/h
pH 6,5-8,5 6,5-8,5
Zawiesina ogólna 350 mg/l 20 mg/l
BZT5 400 mg/l 20 mg/l
ChZT 800 mg/l 75 mg/l
Azot NH4+ 160 mg/l 5 mg/l
     
Pralnia przemysłowa Rosja, Rumunia, Węgry, Ukraina, Litwa
 
Parametr przed oczyszczaniem po
oczyszczaniu
Q(d)max  300 m³/dzień
Q(h)max  12,5 m³/h
pH 6,5-12 6,5-8,5
Zawiesina ogólna  2600 mg/l 350 mg/l
BZT5 600 mg/l 200 mg/l
ChZT  4000 mg/l 500 mg/l
Smary  1000 mg/l 50 mg/l
Olej mineralny  30 mg/l 10 mg/l
Ołów max  39 mg/l 2 mg/l
     
Ubojnia drobiu Rumunia
 
Parametr przed oczyszczaniem po
oczyszczaniu
Q(d)max  2856 m³/dzień
Temp. max 35°C
pH 6,5-8,5 6,5-8,5
Zawiesina ogólna 600 mg/l 60 mg/l
BZT5 1700 mg/l 25 mg/l
ChZT 3000 mg/l 125 mg/l
Azot NH4+  50 mg/l 3 mg/l
NO3 50 mg/l 37 mg/l
NO2 50 mg/l 2 mg/l
Zawartość tłuszczy, olejów, smarów  400 mg/l 20 mg/l
Fosfor max 50 mg/l 2 mg/l
Stężenie detergentów  50 mg/l 0,5 mg/l
     
Fabryka farmaceutyczna Biover Bułgaria
 
Parametr przed oczyszczaniem po
oczyszczaniu
Q(d)max  3000 m³/dzień
pH 6,5-6,9 6,5-8,5
Zawiesina ogólna 500 mg/l 90-99 mg/l
BZT5 2000 mg/l 70-90 mg/l
ChZT  5000 mg/l 70-90 mg/l
Azot NH4+  80 mg/l 40-60 mg/l

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm