Technologia

Firma Mar-Agency jest jedynym dystrybutorem technologii AMINODAN DAC na obszarze Polski.
Zapraszamy do zapoznania się z opisem oferowanego systemu oczyszczania ścieków.

Technologia AMINODAN DAC to system służący flotacji zwiększoną ilością pęcherzyków powietrza (ang. Dissolved Air Concentration). Jest w pełni kontrolowanym procesem, który oferuje znaczne korzyści w porównaniu do starszego i konwencjonalnego procesu DAF (Dissolved Air Flotation).

  • Dzięki systemowi DAC ilość osadu redukowana jest o połowę w porównaniu do konwencjonalnego systemu DAF! Jest to spowodowane tym, że sucha masa osadu wynosi aż 8-10%, co jest wartością dwukrotnie większą od osiąganej dzięki systemowi DAF! 
  • Następuje widoczne zmniejszenie zużycia substancji chemicznych (dodatków)!
  • System DAC pozwala na najwyższą efektywność oczyszczania ścieków – widoczna jest znacząca redukcja takich wskaźników jak BZT5, ChZT, zawartość tłuszczów, zawiesiny ogólnej!
  • Istnieje wiele możliwości zastosowania wody oczyszczonej tą technologią;
  • Oraz zmniejszenie wymagań energetycznych;
  • Dodatkową zaletą jest eliminacja nieprzyjemnych zapachów z pierwszego stopnia oczyszczania (zbiornik wyrównawczy);
  • Zaletą systemu jest również możliwość kontroli systemu z dowolnego miejsca na świecie, ponieważ panel sterujący może być kontrolowany poprzez połączenie internetowe.

Zastosowanie technologii Aminodan DAC gwarantuje wytwarzanie małych pęcherzyków powietrza o jednakowych, bardzo małych rozmiarach. Dzięki temu prędkość unoszenia się każdego z tych pęcherzyków jest identyczna, a co za tym idzie w zbiorniku następuje równomierne napowietrzanie i mieszanie cieczy, a osad wynoszony jest regularnie do powierzchni cieczy. Jest to niekwestionowana zaleta w porównaniu do systemu DAF, który nie gwarantował jednakowych rozmiarów pęcherzyków powietrza, a tym samym stałej prędkości ich unoszenia. Nieregularne wynoszenie osadu w stronę powierzchni może powodować opadanie części osadu na dno zbiorników i w rezultacie zwiększenie zapotrzebowania na czyszczenie ich.

Aminodan oferuje dwa rodzaje technologii:

AMINODAN DAC – technologia oczyszczania ścieków umożliwiająca odprowadzenie wody do kanalizacji miejskiej

AMINODAN AMB – technologia oczyszczania ścieków umożliwiająca odprowadzenie oczyszczonej wody do naturalnych cieków wodnych

Kontakt

Oferujemy dobór odpowiedniej technologii, dostarczenie potrzebnych urządzeń i montaż na miejscu wytwarzania ścieków. Zapewniamy, że istnieje również możliwość wprowadzenia systemów Aminodan do już istniejących oczyszczalni ścieków.

Swoje usługi oferujemy na całym świecie – zapraszamy do zapoznania się z listą referencji firmy Aminodan dostępną w zakładce „Realizacje”!

Możemy zaoferować systemy odpowiednie zarówno dla oczyszczalni o małych (2m³/h), jak i dużych przepływach. Największa zainstalowana dotychczas instalacja to oczyszczalnia o przepustowości 1400m³/h. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby wprowadzać nasze systemy na większych instalacjach!

TECHNOLOGIA AMINODAN DAC

Technologia – dobór urządzeń, kolejności ich montażu, zastosowanych chemikaliów – dobierana jest zawsze po indywidualnej ocenie ścieków poddawanych oczyszczaniu i dotychczas stosowanej technologii.

Poniżej prezentujemy schemat i opis przykładowego systemu oczyszczania ścieków w technologii Aminodan DAC zastosowanego w przemyśle mleczarskim.

Ścieki przemysłowe z miejsca wytwarzania kierowane są na sita automatyczne. Następnie, po wstępnym podczyszczeniu mechanicznym, ścieki trafiają do zbiornika wyrównawczego. W zbiorniku wyposażonym w dwie pompy (w tym jedną zapasową) ścieki są mieszane za pomocą mieszadła w celu ich uśrednienia. Następnie ścieki przepompowywane są do zbiornika, w którym zachodzi flotacja wspomagana systemem DAC (DAC – Dissolved Air Concentration) oraz środkami chemicznymi. Na tym etapie ściśle kontrolowane jest pH ścieków – wpływające na wydajność procesu. Dodatek środków strącających i flokulantów umożliwia strącenie zanieczyszczeń niezatrzymanych na poprzednich etapach oczyszczania. System DAC dostarcza do zbiornika pęcherzyki powietrza umożliwiające flotację wytrąconych zanieczyszczeń. Wytworzone bardzo drobne pęcherzyki, które przylegają do materii organicznej sprawiają, że unosi się ona na powierzchni koncentratora, gdzie system skrobaków usuwa wytworzony szlam do leja.

Po flokulacji w systemie DAC ścieki grawitacyjnie kierowane są na biologiczny etap oczyszczania. Część biologiczna składa się z: napowietrzania przy użyciu systemu Aminodan AMB, czyli napowietrzania w bioreaktorze membranowym oraz sedymentacji. Cykl ten powtarzany jest trzykrotnie.

Dodatkowo, jeżeli jest to wymagane, ścieki po oczyszczaniu mogą zostać poddane procesowi naświetlania promieniowaniem UV w celu dalszej sterylizacji.

Tabela poniżej przedstawia charakterystykę ścieków przed i po procesie oczyszczania przeprowadzonym według powyższego schematu w oczyszczalni o przepływie 100m³/dzień.

Parametr

Wartość wejściowa

Wartość po oczyszczaniu

Jednostka

Zawiesina ogólna

1800

35

mg/l

BZT5

3550

25

mg/l

ChZT (Cr)

7000

125

mg/l

NH4+

15

2

mg/l

Fosfor ogólny

45

1

mg/l

pH

6,5-8,5

6,5-8,5

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm